Wado Ryu karate Do
Wado-ryu
 er en stilart innen karate som ble grunnlagt av Hironori Ohtsuka i 1930-årene og betyr «fredens vei». Den er en av fire større stilarter innen karate.

Ohtsuka var mester i Ju-Jutsu da han begynte å trene karate for Gichin Funakoshi, og Wado Ryu ble en blanding av den Ju-Jutsuen han kunne fra før og karate fra Okinawa. For sin utvikling av stilarten Wado-ryu ble stormester Hironori Othsuka tildelt tittelen Mejin av den japanske keiser, som den eneste innen kampsportkunsten som er blitt beæret med denne tittelen. Wado Ryu kjennetegnes av hurtige teknikker og spesielle kroppsforflytninger («Taisabaki»).

Både i Norge og internasjonalt er det flere organisasjoner som underviser Wado Ryu Karate. Wado-Ryu Norge (WRN) består i dag av flere klubber som ligger spredt rundt i landet, og som samles ved flere anledninger gjennom året.

Den andre Wado-Ryu-organisasjonen i Norge er WIKF Norge som består av flere klubber på vestlandet, østlandet, Trøndelag og i Nordland. WIKF Norge ble grunnlagt av sensei Mihajlo Misic (7. dan) og blir i dag ledet av sensei Cato Bruarøy (7. dan).

WIKF – Wado International Karate-Do Federation eller Wado Kokusai Karate-Do Remni ble grunnlagt i 1991 av sensei Tatsuo Suzuki (8. dan). 

Wado Kai er den tredje store internasjonale organisasjonen. I Norge er Skedsmo Karateklubb, Sørum Karateklubb og Sarpsborg karateklubb medlem av Wado Kai.
Wadokai Norway tilbyr flere felles treningssamlinger i året på Østlandet.  Alle medlemmer tilbys også treningsleirer over hele verden,
Wado Kai og WIKF har nesten identisk graderingspensum, mens det er større forskjeller mellom Wado Ryu og de to andre organisasjonene. Det er mindre forskjeller i utførelsen av kata i alle de tre organisasjonene.

Wado-ryu er en stilart innen karate som ble grunnlagt av Hironori Ohtsuka i 1930-årene og betyr «fredens vei».